Hướng dẫn bỏ mã captcha trên form liên hệ - nukeviet

Thứ năm - 14/10/2021 04:35
Vì lý do nào đó bạn muốn bỏ đi phần mã chống spam trên form liên hệ. Bài viết này mình hướng dẫn thực hiện điều này.

Mở modules/contact/funcs/main.php
Tìm và xóa (hoặc comment)
    if (!nv_capcha_txt(($global_config['captcha_type'] == 2 ? $nv_Request->get_title('g-recaptcha-response', 'post', '') : $nv_Request->get_title('fcode', 'post', '')))) {        nv_jsonOutput(array(            'status' => 'error',            'input' => ($global_config['captcha_type'] == 2 ? '' : 'fcode'),            'mess' => ($global_config['captcha_type'] == 2 ? $lang_global['securitycodeincorrect1'] : $lang_global['securitycodeincorrect'])));    }
Mở modules/contact/theme.php
Tìm và xóa
    if ($global_config['captcha_type'] == 2) {        $xtpl->assign('RECAPTCHA_ELEMENT', 'recaptcha' . nv_genpass(8));        $xtpl->assign('N_CAPTCHA', $lang_global['securitycode1']);        $xtpl->parse('main.recaptcha');    } else {        $xtpl->assign('GFX_WIDTH', NV_GFX_WIDTH);        $xtpl->assign('GFX_HEIGHT', NV_GFX_HEIGHT);        $xtpl->assign('NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL);        $xtpl->assign('CAPTCHA_REFRESH', $lang_global['captcharefresh']);        $xtpl->assign('NV_GFX_NUM', NV_GFX_NUM);        $xtpl->parse('main.captcha');    }
Mở themes/ten-theme/modules/contact/form.tpl
Tìm và xóa
<!-- BEGIN: captcha -->            <div class="form-group">            <div class="middle text-right clearfix">                <img width="{GFX_WIDTH}" height="{GFX_HEIGHT}" title="{LANG.captcha}" alt="{LANG.captcha}" src="/index.php?scaptcha=captcha&t={NV_CURRENTTIME}" class="captchaImg display-inline-block">                <em onclick="change_captcha('.fcode');" title="{GLANG.captcharefresh}" class="fa fa-pointer fa-refresh margin-left margin-right"></em>                <input type="text" placeholder="{LANG.captcha}" maxlength="{NV_GFX_NUM}" value="" name="fcode" class="fcode required form-control display-inline-block" style="width:100px;" data-pattern="/^(.){{NV_GFX_NUM},{NV_GFX_NUM}}$/" onkeypress="nv_validErrorHidden(this);" data-mess="{LANG.error_captcha}"/>            </div>           </div>        <!-- END: captcha -->        <!-- BEGIN: recaptcha -->        <div class="form-group">            <div class="middle text-center clearfix">                <div class="nv-recaptcha-default"><div id="{RECAPTCHA_ELEMENT}"></div></div>                <script type="text/javascript">                nv_recaptcha_elements.push({                    id: "{RECAPTCHA_ELEMENT}",                    btn: $('[type="submit"]', $('#{RECAPTCHA_ELEMENT}').parent().parent().parent().parent())                })                </script>            </div>        </div>        <!-- END: recaptcha -->
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây