Hướng dẫn rút gọn link module news cho nukeviet 4

Thứ năm - 05/08/2021 03:57
Hướng dẫn rút gọn link module news cho nukeviet 4. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ link chuyên mục, nếu mọi người chọn tính năng loại bỏ url module news khỏi url thì link bài viết chi tiết sẽ rất gọn gàng.
Cấu trúc url chi tiết bài viết của module News mặc định khi loại bỏ url trong quản trị web có dạng như sau:
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ <chuyên mục> khỏi link, nếu bạn chọn tính năng loại bỏ tên module news khỏi url thì link chi tiết sẽ rất gọn gàng.

1. Xử lý functions cho module news.

Mở file: modules\news\functions.php
Tìm:
if ($count_op > 1 or $catid > 0) {
và thay thế bằng:
$array_page = explode('-', $array_op[0]);    $id = intval(end($array_page));    $number = strlen($id) + 1;    $alias_url = substr($array_op[0], 0, -$number);    if ($id > 0 and $alias_url != '' and $alias_url != 'page') {      $_row = $db->query('SELECT * FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows WHERE id = ' . $id)->fetch();      if (!empty($_row) and isset($global_array_cat[$_row['catid']])) {        $catid = $_row['catid'];        $op = 'detail';      }    } elseif ($count_op > 1 or $catid > 0) {
  

2. Thêm link_detail cho $global_array_cat cho module news.

Cũng trong file: modules\news\functions.php
Tìm đoạn:
$global_array_cat[$l['catid']]['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $l['alias'];
Thêm bên dưới:
$global_array_cat[$l['catid']]['link_detail'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=';


3. Thay thế link chi tiết bài viết module news.

Mở file: modules\news\funcs\detail.php
Tìm đoạn: 
$base_url = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $global_array_cat[$news_contents['catid']]['alias'] . '/' . $news_contents['alias'] . '-' . $news_contents['id'] . $global_config['rewrite_exturl'];
thay thế bằng:
$base_url = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $news_contents['alias'] . '-' . $news_contents['id'] . $global_config['rewrite_exturl'];


4. Xử lý link detail trong các file liên quan module news

- Mở file: modules\news\funcs\main.php
Tìm và thay thế tất cả các đoạn như sau:
$global_array_cat[$item['catid']]['link'] . '/' . $item['alias']
thay thế bằng:
$global_array_cat[$item['catid']]['link_detail'] . $item['alias']

Tìm và thay thế tất cả các đoạn như sau:
$array_cat_i['link'] . '/' . $item['alias']
thay thế bằng:
$array_cat_i['link_detail'] . $item['alias']

- Mở file: modules\news\funcs\viewcat.php
Tìm và thay thế tất cả các đoạn như sau:
$global_array_cat[$item['catid']]['link'] . '/' . $item['alias']
thay thế bằng:
$global_array_cat[$item['catid']]['link_detail'] . $item['alias']

- Mở file: modules\news\blocks\global.block_news_cat.php
Tìm:
$module_array_cat[$l['catid']]['alias'] . '/' . $l['alias']
thay thế bằng:
$l['alias']

- Mở file: modules\news\blocks\global.block_tophits.php
Tim:
$module_array_cat[$catid]['alias'] . '/' . $alias
thay thế bằng:
$alias

- Mở file: modules\news\blocks\module.block_news.php
Tìm:
$module_array_cat[$catid]['alias'] . '/' . $alias
thay thế bằng:
$alias
Nếu mọi người có viết thêm block nào thì vào tìm thay thê luôn. hướng dẫn này chỉ hướng dẫn module mặc định news nhé.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây